KRAV OM SAF-T FIL VED PÅLAGT KONTROLL AV SKATTEETATEN.
21-06-2021

SAF-T fil er i XML format og skal være fullstendig ved innsending. Det brukes følende RF- skjemaer ved opplasting av filer. I tillegg skal man sende nødvendige dokumenter via: RF- ...

Les mer
MELDING OM UTSATT FRIST AV SKATTEMELDING- OG ÅRSOPPGJØR 2020.
17-06-2021

Regjeringen har lagt frem lovproposisjon med forslag om å utsette fristene for årsregnskapet.Det foreslås i Prop. 188 L (2020-2021) å utsette fristene for å fasts ...

Les mer

Velg oss som din regnskapsfører i dag, og få en gratis
gjennomgang av ditt regnskap!

Ring 97 33 50 50 KONTAKT OSS